Refrakční a laserové centrum

ÚVN - ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE


Úvod

Aktuálně
Miloš zeman v ÚVN
Femtosekundový laser a keratokonus - prezentace
Femtosekundový laser a keratokonus - video

 

Refrakční a laserové centrum
Ústřední vojenské nemocnice Praha vlastní zařízení
k provádění tzv. inteligentního LASIK-u (iLASIK)

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN nabízí komplexní ambulantní i lůžkovou oftalmologickou péči nejen pro spádovou oblast Prahy 6 a 7, ale i konziliární a superkonziliární vyšetření pro pacienty z celé České republiky i zahraničí. Jako fakultní pracoviště se zabývá pregraduální i postgraduální výukou zdravotnických pracovníků.

V současnosti jsou na Oční klinika 1. LF UK a ÚVN prováděny veškeré zevní i nitrooční operace přední (katarakta, transplantace, glaukomové centrum) i zadní části oka (centrum vitreoretinální chirurgie). Významnou část zákroků tvoří veškerý sortiment laserové léčby. V rámci mezioborové spolupráce s ORL úspěšně provádíme operace neprůchodnosti slzných cest (dacryocystorinostomie), se stomatochirurgií plastické operace okolních partií oka. Oční tkáňová banka dodává potřebný materiál pro transplantace rohovky (tzv. keratoplastika). Spolu s neurology a neurochirurgickou klinikou klinikou diagnostikujeme a řešíme neurooftalmologické problémy. Unikátní je velmi úzká spolupráce s oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie nemocnice na Homolce při léčbě pacientů s tumorózními i netumorózními očními onemocněními Leksellovým gama nožem (světová priorita v léčbě glaukomu).

V rámci Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN úspěšně působí centrum Refrakční i laserové chirurgie, kde specializovaný lékařský tým pomáhá pacientům odstraňovat jejich oční dioptrické vady.

Jsme spádovým zařízením pro Prahu 6 a 7, ale vyšetřit a ošetřit můžeme každého. Akutní stavy ihned, chronické nejlépe s doporučením, po telefonickém či osobním objednání na určitý přesný termín.


ÚVN – ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Refrakční a laserové centrum, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN
Ústřední vojenská nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, Česká republika, 169 02
Dostupnost: Budova A, postranní vchod A2, zvýšené přízemí – kartotéka, suterén – ambulance
Telefon: +420 973 208 492, Fax: +420 224 314 098

Copyright © AbiaNet, s.r.o. 2005, www.abianet.cz